Årshjul

Korpsåret starter ved skolestart i august, med første øving onsdag i skolestartuka.

På høstsemesteret har vi felles høstseminar for alle og korpset deltar på Rennebuspæll. Våre dugnader på høsten er flaskeinnsamling og julemesse.

I tillegg har korpset tilsynsvakt tre ettermiddager i uka på Ranheim skole. Formålet med denne vakta er å slippe inn elever som har timer ved Kulturskolen. Tilsynsordningen innebærer en vakt pr. familie på høstsemesteret og en vakt på vårsemesteret.

Etter jul har vi øvingshelg på Ranheim skole i forkant av Trøndersk Mesterskap. Årsmøte avholdes i februar. Vi har vårkonsert, enten alene eller sammen med andre korps, og alle korpsmedlemmer får i løpet av våren utdelt en årsstjerne til å ha på uniformen.

På våren gjennomfører vi også flaskeinnsamling.  I tillegg har korpset ansvar for 17. mai-arrangementet for hele Ranheim på Ranheim skole på ettermiddagen 17. mai, med salg av is og brus, kaffe og kaker mv. og tombola, lykkehjul og aktiviteter for barna.

Aspirant- og juniorkorpset spiller på skolegårdsfesten på Ranheim skole. Før sommerferien drar vi på korpstur som avslutning på korpsåret.

Årshjulet viser våre faste aktiviteter gjennom året.