Årshjul

Korpsåret starter ved skolestart i august, med første øving onsdag i skolestartuka.

På høstsemesteret har vi felles høstseminar for alle med overnatting. De siste årene har vi vært på Frosta eller Støren.

Våre dugnader på høsten er flaskeinnsamling og loddsalg.

I tillegg har korpset tilsynsvakt tre ettermiddager i uka på Ranheim skole. Formålet med denne vakta er å slippe inn elever som har timer ved Kulturskolen. Tilsynsordningen innebærer en vakt pr. familie på høstsemesteret og en vakt på vårsemesteret.

Etter jul har vi øvingshelg på Ranheim skole i forkant av Trøndersk Mesterskap. Årsmøte avholdes i februar.

Vi har vårkonsert, enten alene eller sammen med andre korps, og alle korpsmedlemmer får i løpet av våren utdelt en årsstjerne til å ha på uniformen.

Som oppkjøring til mai-dagene har vi marsjøvelser ute på Ranheim på våren. Vi spiller og driller på 1. og 17. mai. I tillegg har korpset ansvar for 17. mai-arrangementet for hele Ranheim på Ranheim skole på ettermiddagen 17. mai, med salg av is og brus, kaffe og kaker mv. og tombola, lykkehjul og aktiviteter for barna.

Før sommerferien drar vi på korpstur som avslutning på korpsåret.

Årshjulet viser våre faste aktiviteter gjennom året.