Aktivitetsplan

Høstsemesteret 2021

18. august Oppstart ny korpssesong

25. august Åpen drilløvelse for nye drillere og instrumentprøving for nye aspiranter

17. – 19. september Seminarhelg for hele korpset på Frosta

7. november Kimen Open på Stjørdal

ranheim_skolekorps_logo-2014-01