Bli med i korpset

Vi ønsker nye korpsmedlemmer hjertelig velkommen til Ranheim skolemusikkorps!

Instrument og uniform

Når du starter i korps får du låne instrument eller drillstav og uniform fra korpset. Alle som spiller instrument må i tillegg til korpsøvelsene ha instrumentundervisning i Trondheim kommunale kulturskole. Kulturskolen har egne lokaler på Ranheim skole hvor undervisningen foregår med egne kulturskolelærere.

Vi har instrumentprøving for elever fra 2. trinn og eldre fra Ranheim og Jakobsli skoler. På instrumentårøvingen kan man prøve ulike instrumenter og få mer informasjon om hvordan det er å spille i korps. Instrumentprøving gjennomføres om våren slik at nye aspiranter kan søke om opptak til Kulturskolen før høstsemesteret.

Oppstart i korpset skjer ved skolestart i august, men nye aspiranter blir invitert til et par øvelser også før sommerferien der de får utdelt instrumentet sitt og får prøve å spille litt. Vi prøver å legge til rette for at alle får det instrumentet de ønsker seg.

Hver høst ved skolestart har vi også drillrekruttering ved Ranheim og Jakobsli skoler, hvor vi ønsker nye drillere fra 1. trinn og eldre velkommen til å starte i drilltroppen vår.

Organisering av korpset

De yngste som starter å spille instrument starter som ASPIRANTER. Elevene kan tidligst starte å spille på 3. trinn. Før dette har elever både på Ranheim og Jakobsli skole mulighet til å delta på “Blås i SFO” for å prøve instrumenter.

Etter et år som aspriant blir man JUNIOR. Juniorene har egne øvelser, men spiller gjerne også sammen med aspriantene på konserter og seminarer. Man er Junior i to år før man starter i HOVEDKORPSET sammen med de eldste musikantene.

Korpset har også en egen DRILLTROPP som har øvelser samtidig som de som spiller, og som deltar på seminarer, konserter og sosiale arrangementer sammen med resten av korpset.

De som starter i 1. trinn kan starte som drillere, og kan da drille i to år før de kan velge å også starte med instrument. Aspiranter kan kombinere drilling og spilling, men når man starter som Junior er øvingstidene på samme tidspunkt sånn at spilling og drilling ikke lenger lar seg kombinere.

De eldste i korpset, fra ungdomsskolen og oppover, har en egen UNGDOMSGRUPPE (RUSK) som av og til deltar på egne arrangementer.

Velkommen til musikkorpset

I denne brosjyren fra Norges Musikkorps Forbund (NMF) kan du lese mer om korps som fritidsaktivitet: