Bilder fra konserten med aspirant, junior og drill