Velkommen til ny korpssesong!

Hei alle!
Vi ønsker nye og gamle korpsmedlemmer velkommen til ny korpssesong onsdag 22. august.

Øvingstidene er som i fjor:

  • Nye aspiranter – kl.17.30-18.15
  • Junior 1 – kl.18.30-20.00
  • Junior 2 – kl.18.00-20.00
  • Nye drillere – kl 18.00-19.00
  • Eldre drill (2. trinn og eldre)  – 19.00-20.00
  • Hovedkorpset – kl.18.00-20.00

Alle øvelsene er på Ranheim skole.

Øvelsene starter presis så husk å møte i god til sånn at alle er spilleklare når øvelsen starter.

Ta med drikkeflaske!

Ved fravær – husk å gi beskjed til din dirigent:
Hovedkorps Geir Olav (tlf. 934 16 584) Aspirant- og juniorkorps Siv Randi (tlf. 997 12 680) Drillinstruktør Therese (tlf. 988 99 740)

Datoer å merke seg i løpet av høsten:

  • Høstseminar på Støren helga 21. – 23. september. Dette er for alle – også nye asprianter og drillere. Vi oppfordrer alle til å bli med! Mer informasjon med påmeldingsfrist kommer snart.
  • Rennebuspæll på Berkåk lørdag 20.oktober
  • Julemesse med julegrantenning på Ranheim skole søndag 2. desember

 

www.facebook.com/ranheimkorps