Foreldreinfo

Starte i korpset?

Instrumentprøving gjennomføres hver vår slik at nye korpsmedlemmer kan søke om opptak til Kulturskolen innen fristen som er 1. juni.

Vi har instrumentprøving for elever fra 2. trinn og eldre fra Ranheim og Jakobsli skoler.

 

Velkommen til instrumentprøving for nye aspiranter våren 2019

                                             torsdag 2. mai kl. 18:00 eller onsdag 8. mai kl. 17:00 i Festsalen på Ranheim skole

 

 

Når du starter i korps får du låne instrument og uniform fra korpset.

Alle korpsmusikanter må ha instrumentundervisning i Trondheim kommunale kulturskole. Kulturskolen har egne lokaler på Ranheim skole hvor undervisningen foregår med egne kulturskolelærere.

Oppstart i korpset skjer ved skolestart i august, men nye aspiranter blir invitert til øvelse før sommerferien der de får utdelt instrument og får prøve å spille litt.

Hver høst ved skolestart har vi også drillrekruttering for 1. trinn ved Ranheim og Jakobsli skoler.

Organisering av korpset

De yngste som staret å spille instrument starer som asprianter. Elevene kan tidligst starte å spille på 3. trinn. Før dette har elever både på Ranheim og Jakobsli skole mulighet til å delta på “Blås i SFO” for å prøve instrumenter.

Etter et år som aspriant blir man Junior. Juniorene har egne øvelser, men spiller gjerne også sammen med aspriantene på konserter og seminarer. Man er Junior i to år før man starter i hovedkorpset sammen med de eldste musikantene.

Korpset har også en egen drilltropp som har øvelser samtidig med de som spiller, og som deltar på seminarer, konserter og sosiale arrangementer sammen med de som spiller. De som starter i 1. trinn kan starte som drillere, og kan da drille i to år før de kan velge å også starte med instrument. Aspiranter kan kombinere drilling og spilling, men når man starter som Junior er øvingstidene på samme tidspunkt sånn at spilling og drilling ikke lenger lar seg kombinere.

De eldste i korpset, fra ungdomsskolen og oppover, har en egen ungdomsgruppe (RUSK) som av og til deltar på egne arrangementer.

Øvelser

Vi har korpsøvelse hver onsdag på Ranheim skole.  Vi legger stor verkt på det sosiale og at alle skal møtes på tvers av alder.

Vi har felles pause for alle, og korpset har en egen kaffekomité som steker vafler som medlemmene kan kjøpe for kr. 5,- i pausen.  Under øvelsene settes det også frem bord og stoler i gangen, slik at foreldre som ønsker det kan sette seg ned for en prat og en kopp kaffe.

Ungdomsgruppa har annenhver onsdag en egen øvelse etter vanlig øvingstid.